WETTELIJKHEID

Aan bestemmelingen van met Verifieer® digitaal ondertekende documenten en derde personen/partijen die de authenticiteit en integriteit ervan willen controleren.

WAT IS VERIFIEER®?

Verifeer® is een digitaal ondertekensysteem gebruikt door overheidsdiensten in België, dat zorgt voor de rechtsgeldige elektronische ondertekening van documenten.

Documenten worden ondertekend door de ondertekenaars gebruik makend van hun elektronische identiteitskaart en pincode of een ander veilig middel dat garandeert dat de ondertekenaar daadwerkelijk de persoon is die aan de handtekening is verbonden.

HOE HERKEN IK EEN MET VERIFIEER® DIGITAAL ONDERTEKEND DOCUMENT?

De digitaal ondertekende documenten worden voorzien van een unieke cijfercode, waarmee u de authenticiteit en de ondertekening(en) van het document online kunt verifiëren. De unieke code staat rechtsboven. Linksboven staat het Verifeer®-logo.

HOE CONTROLEER IK EEN MET VERIFIEER® DIGITAAL ONDERTEKEND DOCUMENT?

Aan de hand van de unieke verificatiecode kunt u het authentiek digitaal ondertekend document op het internet oproepen, downloaden en openen met PDF-leessoftware. Het "handtekeningenvenster" van de PDF-leessoftware geeft u alle informatie over de handtekeningen en de documentauthenticiteit (ongewijzigde staat).

HOE LANG KAN IK EEN MET VERIFIEER® DIGITAAL ONDERTEKEND DOCUMENT CONTROLEREN?

De afzender geeft een document een beschikbaarheidsduur mee. Zolang die termijn niet is verstreken kunt u het document online openen, downloaden, controleren en afdrukken. Nadien krijgt u een passende foutmelding.

IS EEN MET VERIFIEER® DIGITAAL ONDERTEKEND DOCUMENT "WETTELIJK" (JURIDISCH TEGENSTELBAAR)?

Er wordt een zogenoemde "gekwalificeerde elektronische handtekening" geplaatst in een PDF/A-versie van een document. Deze handtekening is bij wet gelijk aan een handtekening op papier.

De vigerende wetgeving is:

  • Verordening (EU) Nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG
  • Titel 2 van Boek XII van het Wetboek van Economisch Recht (“Bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor vertrouwensdiensten)
  • Het Burgerlijk Wetboek

De geldigheid van een document en zijn handtekeningen wordt zo nodig beoordeeld door een rechtbank. De wetgeving stipuleert dat een document geen rechtsgeldigheid mag worden ontzegd louter omwille van het feit dat het elektronisch werd ondertekend.

BIJ WIE KAN IK TERECHT ALS IK NOG VRAGEN HEB?

U kunt terecht bij de afzender van het document voor inhoudelijke vragen of als u twijfelt aan de geldigheid van het document. Als u technische vragen of problemen heeft, vindt u online ondersteuning op www.verifieer.be.

Verifieer

Uw browser is oud. Hij heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites.
Lees meer over hoe uw browser te upgraden