Inhoudelijk

1. Hoe kan ik een document verifiëren?

Met de unieke code kan u op www.verifieer.be de code ingeven en het document eventueel downloaden en afdrukken. Mogelijks vraagt de verstrekker van het origineel uw persoonsgegevens voor hij u toegang verschaft (u moet dan aanmelden via eID).

Surf daarvoor naar www.verifieer.be en geef de code in.

2. Hoe kan ik digitale handtekeningen verifiëren in een PDF document?

Verifieer® vertelt u alles over de ondertekenaars van uw document. Wil je zelf een handtekening controleren, open dan het PDF-document met de digitale handtekening binnen Adobe Reader..

Kies in Adobe Reader de knop “Handtekeningvenster” als het document op je scherm staat. Daar vindt je alle info (dichtgeklapt) over de handtekeningen van het document. Je kunt zien wie er heeft ondertekend, wanneer, vanuit welke organisatie, of het certificaat niet is verstreken, of er aan het document is gewijzigd na ondertekening, …

In sommige documenten staan ook expliciet 1 of meer handtekenvelden met daarin tekstueel wie er heeft ondertekend en wanneer. Soms staat daar ook een ingescande handtekening bij, maar die is ondergeschikt aan de elektronische handtekening.

Verifieer

Uw browser is oud. Hij heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites.
Lees meer over hoe uw browser te upgraden