Het lukt niet

1. Ik heb een recente Belfius-kaartlezer en krijg een foutmelding.

Om de Digipass 870 te gebruiken in samenwerking met Verifieer, moet de laatste versie van de software voor de eID-reader geïnstalleerd zijn.

Dit zijn twee installatiebestanden:

1)      De laatste versie van de eID middleware 
    (http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/)

2)      De laatste versie van de driver voor de Digipass 870     (https://www.vasco.com/Images/vasco_ccid_flt_2.1.0.1.zip)

Opgelet, na installatie van de laatste driver voor de Digipass 870 moet u de pincode niet meer op uw computer ingeven, maar op de Digipass zelf, gevolgd door de OK-knop.

2. Als ik wil inloggen via mijn eID verschijnt er een melding ‘kaartfout’.

 • Controleer uw eID op scheuren en barsten.
 • Controleer de chip van uw eID.
 • Kijk of de kaartlezer goed aangesloten is op uw computer.
 • Ga na of het lichtje van uw kaartlezer oplicht bij het invoeren van uw identiteitskaart (indien dit niet het geval is, is uw kaartlezer wellicht defect).
 • Indien geen van deze mogelijkheden de oorzaak is van uw probleem, neem dan contact op met de fedict helpdesk: via http://www.fedict.belgium.be/nl/over_fedict/contact

3. De kaartlezer leest mijn identiteitskaart niet.

 • Controleer uw identiteitskaart op scheuren en barsten.
 • Controleer de chip van uw identiteitskaart.
 • Kijk of de kaartlezer goed aangesloten is op uw computer.
 • Ga na of het lichtje van uw kaartlezer oplicht bij het invoeren van uw identiteitskaart (zo nee, dan is uw kaartlezer wellicht defect).
 • Indien geen van deze mogelijkheden de oorzaak is van uw probleem, neem dan contact op met de fedict helpdesk: via http://www.fedict.belgium.be/nl/over_fedict/contact

4. PIN-code van mijn identiteitskaart vergeten?

 • Als u de PIN-code van uw eID niet heeft gewijzigd bij ontvangst van de kaart, dan vindt u de originele PIN-code terug op een document dat u bij de kaart ontving.
 • Als u de PIN-code wel had gewijzigd, zal u een nieuwe PIN-code moeten instellen. Hiervoor dient u zich aan te melden bij de Dienst Bevolking van uw woonplaats, met het originele document, waarop de oorspronkelijke PIN-code en PUK-code vermeld staan. Op de bevolkingsdienst kan u a.d.h. van de PUK-code een nieuwe PIN-code kiezen.
 • Als u het document met de codes, dat bij de eID werd meegegeven, niet meer heeft, zal u een nieuwe eID moeten aanvragen via de bevolkingsdienst van uw woonplaats.

5. Ik klik op het .beID-logo en er gebeurt niets, hoe komt dit?

 • De beveiliging van uw internetbrowser is te strikt, neem contact op met uw systeembeheerder.
 • Er is een probleem met uw kaartlezer (zie kaartlezer).

6. Ik gebruik de browser Chrome maar de handtekeningen verschijnen niet

In Chrome wordt standaard de Chrome PDF viewer gebruikt om PDF bestanden te openen. Indien men dit gebruikt kan men uiteraard de handtekeningen niet zien die meegegeven zijn aan het PDF document. Dit kan enkel met de Adobe Reader viewer.

Deze viewer wordt standaard geïnstalleerd met Adobe Reader maar kan op disabled staan na updates van Chrome.

Om dit aan te passen dient men de Adobe Reader plugin te activeren in Chrome. Dit kan als volgt:

1. Open chrome en typ in de adresbalk: “chrome://plugins” 
2. Zoek naar Adobe Reader en kies “inschakelen”
3. Zoek naar Chrome PDF Viewer en kies “uitschakelen”

Verifieer

Uw browser is oud. Hij heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites.
Lees meer over hoe uw browser te upgraden